מיכל הראל
מיכל הראל
רכזת תחום מקצועות הבריאות, מרפאה בעיסוק