מדיניות מרכז מעין

 

מרכז מעין הינו מרחב טיפולי לפרט ולמשפחה המציע מעטפת טיפולית בראייה  מערכתית. המרכז מאובזר ומותאם לבאי המרכז וצורכיהם, ומציע מגוון טיפולים בתחומים רגשיים, חברתיים, תקשורתיים והתפתחותיים, לצד מרחב חוויה המיועד לגיל הרך.

תיאום שירותי המרכז וביטולים: 

 • 2-3 ימים לפני מועד הטיפול תיצור קשר מזכירות המרכז לווידוא התור. המטופל ייאשר הגעתו לטיפול בהודעה חוזרת (טלפונית/טקסט) למרכז.
 • חובתו של המטופל להודיע למטפל או למזכירות המרכז על ביטול או שינוי מועד הטיפול.
 • במקרה של ביטול מ 24 שעות לפני מועד הטיפול או פחות מכל סיבה שהיא,  הטיפול יחויב בסכום המלא.
 • כרטיס האשראי יישמר במאגר המטופלים ולא יעשה בו כל שימוש אלא במקרה של ביטול טיפול בהתאם למדיניות הביטולים. הודעה תימסר למטופל במקרה כזה.
 • התשלום לסדנאות וטיפולים קבוצתיים הינם מראש, עבור כלל המפגשים. לא יינתן החזר כספי על אי הגעה לאחד מהמפגשים בסדרה.

 

מדיניות הפרטיות: 

 • מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
  מרכז מעין מכבד את זכותך לפרטיות ולא יעשה שימוש לרעה, היום ולעולם, באמצעות האתר ו/או השירותים הניתנים במרכז מידע אודות מבקרי ומטופלי המרכז, כמו גם תחול שמירה על סודיות רפואית וחיסיון על הטיפול. 
 • "מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם כגון: פרטים אישיים, מידע בע"פ או בכתב המועברים  למרכז לצורך טיפול,מסמכים רפואיים, ממצאי הטיפול,המלצות  טיפוליות ומידע אודות הטיפול עצמו. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכים למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יוכלו להינתן באופן המיטבי ביותר. הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו יישמרו ברישומי מרכז מעין ויעשה בהם שימוש בהתאם לצורך ולהוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 • אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותי המרכז, לכן איסוף המידע האישי הינו תלוי בסוג השירותים שהנך עושה בהם שימוש, כדלהלן:
 1. פניות ו/או יצירת קשר. כאשר אתה פונה אלינו בבקשה ו/או שאלה, אנו עשויים לתעד את ההתקשרות שלנו איתך וכן כל מידע שתנדב לנו בע"פ או בכתב, כגון שמך ודרכי התקשרות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני ותוכן הבקשה או השאלה.
 1. מידע הכלול בטפסי הצטרפות לשירותי המרכז. כאשר אתה ממלא את טפסי ההצטרפות לשירותי המרכז, כל מידע שאתה משתף בטפסים אלה ייאספו ויעובדו על-ידינו לצורך ניתוח המקרה באופן הוליסטי ומתן הפניה  לטיפול מיטבי
 2. במידה ויש צורך או בקשה להיות בקשר עם אנשי טיפול נוספים בתוך המרכז או חיצוניים לו יתאפשר הדבר באמצעות חתימה על טופס ויתור סודיות על ידי המטופל.
 3. במידה והמטופל מתחת לגיל 18, החתימה תעשה על ידי האפוטרופוס שלו.

 

תקשורת והודעות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותי המרכז דרך דוא"ל, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לתהליך הטיפולי מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן אלא אם תבקש להסיר עצמך מרשימת התפוצה.  

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה באתר בעמוד זה. 

 

יצירת קשר:

בכל שאלה או הבהרה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות למזכירות מרכז מעין במייל: mlg@merkazmaayan.co.il. 

 

עדכון אחרון: יוני 2022.